Tuesday, 18 May 2010

Äntligen!

Jag är ingen veteran på NBIA men jag var i alla fall här förra året och var väl då hyfsat besviken över hur man inkuberar i USA jämfört med i Sverige och hur långt vi själva faktiskt var. Men! Igår så var jag på en session med Stephen Hartlen från den kanadensiska inkubatorn Innovacorp i Nova Scotia. Han pratade om screeningprocesser för bolag, han pratade om hur de coachade, han pratade om att de skrev avtal med sina bolag, han pratade om hur de satte upp mål tillsammans med sina bolag för olika faser, han pratade om att de hade en process tillsammans med sina bolag och han pratade om att de hade en fond där de tog ägande, han pratade om att de får inflöde från universiteten och en mängd andra saker som gjorde att det ängligen kändes som att det fanns en inkubator utanför Sverige som man kunde jämföra sig med och kanske dela erfarenheter med. Jag snackade med Stephen efteråt och hoppas kunna koppla upp Chalmers Innovation med InnovaCorp efter konferensen.

Lite från Stephens presentation:
- Ha färdiga kriterier för vilka idéer/projekt/bolag ni vill ta in i inkubatorn
- Att det är viktigt att överkommunicera till idégivaren och även till sin egna organisation om vilka kriterier som gäller så att det inte blir missuppfattningar längs med vägen
- Ha en process för de idégivare som ni inte väljer att gå vidare med, man vet aldrig när de kan komma tillbaka och bli något längre fram
- Sätt upp ett balanskort för inkubatorn där Nöjd Kund Index är en del och som görs av utomstående partner en gång per år, mät din verksamhet så du kan för organisationen, de anställda och bolagen visa hur det går
- Idag måste alla inkubatorer ha en "online media strategy", ex. Facebook, Twitter, etc. för att morgondagens entreprenörer rör sig i sociala medier

/Petra Palmgren Lindwall

Chalmers Innovation

No comments:

Post a Comment