Monday, 17 May 2010

Designing and Managing a Life Science & Cleantech Network

Melinda Richter från Prescience International berättade om hur de har utvecklat inkubatorer inom både Life Science och Cleantech. De verkar ha hittat spännande lösningar på bland annat samarbete mellan uppstartsbolag och stora företag. Två av deras exempel är San Jose BioCenter och EBC som är kopplat till Clean Energy Alliance. Hon menar att Life Science är nummer 1 för VC-investeringar även om Cleantech är den snabbast växande sektorn (se MoneyTreeTM Report – PWC-rapport om VC-finansiering).

David R. Lohr, Virginia Bio-Technology Research Park pratade om hur de har gått från att vara en incubator till att vara manager för ett nätverk av inkubatorer. Ett nyligen startat initiativ är Dominion Resources Greentech Incubator som man startat tillsammans med energibolaget Dominion Resources. På detta sätt får företaget snabb tillgång till nya idéer och uppstartsbolaget får tillgång till en stor kund som kan testa produkterna

En fråga från publiken var om man ser en utveckling mot att ha både cleantech och Life Science i samma inkubator, men svaret var negativt från David eftersom de är så olika. Däremot Melina var mer positiv för hon ser att det finns fördelar i att dela lab. Man ser också fördelar med när det svänger och biotech respektive cleantech blir mer eller mindre populärt.

No comments:

Post a Comment