Sunday, 16 May 2010

ESS och Disney?

Som pedagog är det lätt att beundra Kennedy Space Center för sitt sätt att blanda utbildning och underhållning som ett sätt att locka fler unga att ägna sig åt teknik och vetenskap. En tanke går till den kommande satsningen i Lund: European Spallation Source. Kommer vi att få se en lika spännande anläggning där som lockar publik från hela norra Europa? Kanske behöver vi lite hjälp av Disney…
/Lena

No comments:

Post a Comment