Friday, 14 May 2010

Guldkorn i seminarieprogrammet

Detta blir min första NBIA konferens, så här dagen innan avresa konstaterar jag att det är ett digert program som presenteras och det kommer bli svårt att välja vilka sessioner att gå på. Jag hittade två sessioner som ligger mitt i prick för det vi just nu har mycket fokus på i Västerås Science Park och Create Business Incubator.

A Co-Investment Fund Model for Incubators Many incubators struggle to find funding for early-stage technology ventures. One solution is to create a fund designed to attract strategic co-investment. Learn how to implement such a model at your program, which can provide more investments to university spin-outs and improve deal flow.

Med tanke på att vi tagit initiativ till och under våren lanserar en såddkapitalfond för investeringar i Västmanland, 1:a Västmanlandsfonden hoppas jag denna session kan ge intressanta lärdomar. Ett av målen med ”vår” fond förutom att investera kapital och därmed skapa bättre förutsättningar för startups är att attrahera mer privat kapital, utöver det som finns som investeringskapital, som kan saminvestera med fonden. 1:a Västmanlandsfonden gör due dilligence, avtal och ägaruppföljning så att risken minskar för privata aktörer att investera i tidigt skede i lovande tillväxtbolag. Förhoppningsvis ger denna session nyttig input som vi kan ta med hem för att förfina verksamheten i fonden ytterligare.

Turn Your Incubator Into an Entrepreneurial Hub
Find out how to become an entrepreneurial resource center for your region. Presenters will draw from their experiences to explain how to create key partnerships to attract entrepreneurs, better serve clients, create synergies, add revenue streams and improve return on investment to stakeholders.

Lokal och regional förankring är avgörande för att nå framgång med en affärsutvecklingsprocess som en inkubator är. Alla aktörer inom "innovationssystemet" såsom högskola, andra inflödesaktörer, finansiärer och stödprocesser etc måste aktivt samverka för att skapa bästa förutsättningarna för entreprenörer att lyckas bygga växande bolag. I detta avseende borde inkubatorerna vara en naturlig "hub" för entreprenörskap och därför blir det intressant att följa denna session för att se på andras erfarenheter av att skapa en stark förankring och hur vi kan bli ännu bättre så att vi uppfattas som en naturlig aktör för alla som vill bygga framtidens tillväxtföretag.

Johan Söderberg
Affärsutvecklare
Västerås Science Park/Create